Medikal Gaz Ölçüm Sistemi – Kat Alarmı (Bölgesel Kontrol Panosu)

Kat alarmı cihazı (bölgesel kontrol panosu), bir veya birden fazla sayıdaki medikal gaz hattının basıncını izlemek için kullanılmaktadır. Kat alarmı cihazına 6 adete kadar analog gaz basıncı ölçüm sensörü (transmitter) bağlanabilir. Bu sensörlere bağlı gazların basınç seviyeleri sayısal olarak ve ayarlanabilen dönüşüm periyodunda dijital ekranda gösterilir.
İzlenecek gaz basınç seviye aralıkları dijital ekran üzerinden ayarlanarak bu aralıkların dışına çıkılması durumunda sesli ve görsel ikaz verilir. Ayrıca cihaz üzerindeki röle çıkışına harici sesli veya görsel bir uyarıcı bağlanarak ikaz sunumu güçlendirilebilir. Bunlara ilave olarak cihazın bilgisayar bağlantısı yapılmışsa bilgisayar programında da uyarı gösterilir ve raporlama yapılabilir.

Ürün Özellikleri

 • 2×16 LCD ekranı ve kullanıcı dostu menüleri sayesinde basit, hızlı ve etkin bir şekilde cihaz kullanımı
 • 0,1Bar hassasiyetle medikal gaz basıncı ölçümü
 • 6 farklı gaz basıncı tek bir ekrandan izlenebilir
 • Gaz basınç seviyeleri alt ve üst sınır değerleri değiştirilebilir
 • İstenilen gaz izleme hattı devre dışı bırakılabilir ve devreye alınabilir
 • Gaz basınç değerinin ekranda gösterim süresi değiştirilebilir
 • Alarm durumunda sesli ikaz verilmesi kapatılıp açılabilir
 • Alarm uyarı sesinin geçici olarak susturulma süresi değiştirilebilir
 • Gaz basınç seviyelerinin BAR, mBAR, PSI, kPa, MPa, AT, ATM, mmHg, cmHg, TORR birimlerinde gösterilebilir
 • Menü dili İngilizce ve Türkçe olarak değiştirilebilir
 • Cihaz özelliklerinin sadece yetkili kişiler tarafından yapılabilmesi amacıyla şifre kullanımı aktifleştirilebilir. Kullanılacak şifre sahada değiştirilebilir.
 • Harici röle cihazı bağlantısı yapıldığında rölelerin çalışma durumu (NO veya NC) ayarlanabilir
 • Cihazın bilgisayar bağlantısı için gerekli olan Network ve Cihaz adresi ayarlamaları yapılabilir

Uygulama Alanları

 • Hastaneler
 • Özel laboratuvarlar
 • Sanayi tesisleri

Ürün Görselleri

Tanıtım Dokümanı