Gaz ölçüm sistemleri

Sanayide, laboratuvarlarda, hastanelerde kullanılan gazların basınçlarını ölçen, ölçtüğü basınç değerlerini ekranı üzerinde gösteren, bilgisayara bağlanabilen cihaz ailesidir.

m

Araç üst yapı çözümleri

Araç üst yapı üreticilerine yönelik ürünlerimiz

m

Laboratuvar cihazları

Laboratuvarlar için tasarladığımız ürünlerimiz

m

Üniversite – sanayi işbirliği projeleri

Üniversiteler ile birlikte çalıştığımız projelerimiz

m